444 3 525

Ödüller

1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu, Onkoloji Araştırma Ödülü

E Divarcı, A Çelik, O Ergün. “Çocukluk Çağı Lenfanjiomalarında Tedavi Yaklaşımları.”

28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2010 Antalya

2. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi En İyi Poster Ödülü

E Divarcı, A Çelik, B Karapınar, M Yalaz, O Ergün. “İntragastrik Basınç Ölçümü Çocuklarda İntraabdominal Basınç Ölçümünde Kullanılabilir Mi?.” 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2011 İstanbul

3. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu, Onkoloji Araştırma Ödülü

E Divarcı, B Toker, Z Dökümcü, O Ergün, G Özok, B Deveci, M Kantar, S Aksoylar, N Çetingül, SA Kaner, Y Anacak, A Oral, Z Burak, Y Ertan, H Alper, H Öniz, B Demirağ, A Çelik. “Yüksek risk nöroblastomada tam cerrahi rezeksiyonun rolü.” 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2014, Trabzon

4. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, En İyi Video Sunumu Ödülü

M Öztürk, Z Dökümcü, E Divarcı, C Özcan, HÖzyalçın.”Ağır kifozda spinal anterior serbestleştirme için torakoskopik yaklaşım: Video sunumu.” 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2014, Trabzon (Video Sunumu)

5. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez, Bilimsel Araştırma Ödülü

G Bulut, Z Dökümcü, E Divarcı, A Çelik, G Özok.” Çocuk yanık hastalarında “clostiridial collagenase”in antimikrobial ajanlarla birlikte kullanımının eskar lizisine etkisi.” 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2015, Antalya (Sözlü Bildiri)

6. Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği (EUPSA) Kongresi, Olgu Sunumları Ödülleri, En İyi İkinci Sunum Ödül

Divarci E, Dokumcu Z, Toker B, Yalaz M, Ozcan C, Erdener A.” Lateral thoracic expansion in the treatment of Jeune syndome: Case report.” 17th EUPSA Congress 2016, Milano

7. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu, Onkoloji Araştırma Ödülü

E Divarcı, S Arslan, Z Dökümcü, M Kantar, B Demirağ, H Öniz, Y Ertan, H Alper, A Erdener, C Özcan.” Çocuklarda pulmoner metastazektomi: Tek merkezin 10 yıllık deneyimi.” 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2016, Girne (Sözlü Bildiri)

8. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, En İyi Video Sunumu Ödülü

Z Dökümcü, E Divarcı, C Özcan, HA Erdener.” Korozif özofagus darlığı tedavisinde torakoskopi ve SILS yardımlı özofajektomi ve gastrik transpozisyon: Video sunumu.” 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2017, Edirne (Video Sunumu)

9. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez, Bilimsel Araştırma Ödülü

B Toker Kurtmen, Z Dökümcü, E Divarcı, G Özok, O Ergün, A Çelik.” Çocuk ve adölesan over torsiyonlarında uzun dönem cerrahi sonuçların değerlendirilmesi.” 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2017, Edirne (Sözlü Bildiri)

10. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, En İyi Olgu Sunumu Ödülü

E Divarcı, Z Dökümcü, M Karakoyun, F Özgenç, A Çelik. “Controlled elastic loop for intestinal kinking (CELIK): Kısa bağırsak sendromunda bağırsak adaptasyonun iyileştirilmesinde yeni bir cerrahi teknik” .” 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2018, İzmir (Sözlü Olgu Sunumu)

11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu, Onkoloji Araştırma Ödülü

Ü Çeltik, Z Dökümcü, E Divarcı, D Nart, FY Barbet, MO Ergün. “Beta-Katenin ekspresyonun hepatoblastom hastalarının tedavi sonuçlarına etkisi” 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2018, İzmir (Sözlü Bildiri)

12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, En İyi Video Sunumu Ödülü

E Divarcı, H Ulman, A Çelik, O Ergün, G Özok. “Robotik Soave cuff eksizyonu ile transanal endorektal pull-through (TEP) sonrası obstrüksiyon tedavisi” 38. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2021, Antalya (Video Sunumu)

13. International Pediatric Endosurgery Group (IPEG), International Award

E Divarcı, H Ulman, G Ozok, S Ozen, M Ozdemir, O Makay. “Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA): A novel surgical technique for scarless thyroidectomy in pediatric surgery” 30th IPEG Annual Congress for Endosurgery in Children, held virtually June 11th & 14th, 2021.

14. Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği (EUPSA) Kongresi, En İyi Poster Sunum Ödülü

E Divarcı, H Ulman, G Ozok, S Ozen, M Ozdemir, O Makay. “Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA): A novel surgical technique for scarless thyroidectomy in pediatric surgery” 21th EUPSA Congress 2021, Athens